Sid - Tess Kullberg

corazondcal:

me cae mal la gente positiva, aweonaos

a mi me caen mal todos

(vía apatiko)

jaidefinichon:

Luchen por sus sueños cauros wm 

quiero volarme conchetumareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

credit